Telefonlar

Karel TM145 Kablolu Masa Telefonu

Gigaset DA310 Kablolu Masa Telefonu

Gigaset DA710 Kablolu Masa Telefonu

Gigaset DA210 Duvar Telefonu

Alcatel 29446 Kablolu Masa Telefonu

Panasonic KX-TG 2511 Dect Telefon

Panasonic KX-TG1611 Dect Telefon

Panasonic KX-TG 6811 Dect Telefon

Gigaset A415 Dect Telefon

Gigaset C530 Dect Telefon

Gigaset C620 Dect Telefon

Ttec TK 3800 Masa Telefonu